House Rules

Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.

Het in bezit hebben of gebruiken van drugs is niet toegestaan in het Zuiderpark en de directe omgeving.

Slag-, stoot- en vuurwapens zijn niet toegestaan.

Wildplassen is verboden.

Het is niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen op het festivalterrein.

Fotograferen en filmen met professionele apparatuur is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie. Selfiesticks en drones zijn niet toegestaan.

Dieren zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Uitzondering geldt voor hulphonden.

Zoekgeraakte kinderen worden door de organisatie opgevangen naast het podium. Spreek vooraf met de kinderen een vast punt af waar julie elkaar weer zien of schrijf een telefoonnummer op een arm van het kind of op bijv. een armbandje.

De organisatie stelt samen met politie en overheid alles in het werk om een veilig festival te organiseren. Veel extra maatregelen zullen niet zichtbaar zijn.

Om het terrein zo schoon mogelijk te houden staan er veel afvalbakken verspreid. Gooi hier uw afval in!